Giỏ hàng

Enter Title

1. Quá trình ra đời và phát triển

- THM-time mở cửa hàng đầu tiên vào ngày 20/1/2015 , đặt vị trí tại tầng 1 siêu thi co.opmart  Quảng Trị

- Qua thơi gian phát triển , sau đó mở cửa hàng thứ 2 đặt vị trí tại BigC Huế , cửa hàng chính thức khai trương vào ngày 13/12/2015

- Đến 26/1/2016 THM-time mở cửa hàng thứ 3 , tại Tầng 1 siêu thị Co.opmart Quảng Bình

- Cửa hàng thứ 4  được mở tại số 03 Hung vương , đông hà , quảng tri  vò ngày 3/1/2017

2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:

- THM-time kinh doanh các mặt hàng thời trang cao cấp như : đồng hồ chính hãng , nước hoa , và sắp tới là kính mắt thời trang

3. Cơ cấu tổ chức công ty

- Quy mô  4 cửa hàng , 8 nhân viên và 1 quản lý cửa hàng

THM-TIME Đồng Hồ Chính Hãng
🏠THM-time Quảng Trị
- 03A Hùng Vương , TP Đông Hà , Quảng Trị
- Tầng 2 Siêu Thị Co.opmart Đông Hà
🏠THM-time Quảng Bình
Tầng 1 Siêu Thị Co.opmart Quảng Bình

🏠THM-time Quảng Bình
Tầng 1 Siêu thị Big C TP Huế

Hotline : 0905876699 – 0905456929
X

Bạn cần tư vấn ?